The Dynamic Pyramid (Nevskaja)

THE DYNAMIC PYRAMID / NEVSKAJA

Nevskajassa noudatetaan biljardin yleisten sääntöjen lisäksi alla mainittuja sääntöjä. Päivitetty 19.8.2016

1. Pelin tarkoitus
Pelaaja, joka ensimmäisenä pussittaa kahdeksan palloa, voittaa.

2. Käytetyt pallot
Aramithin n. 67 mm. halkaisijaltaan kokoisen pallon 16:n pallon sarja: Sisältää 15 valkoista palloa numeroituna yhdestä 15:een sekä yhden värillisen pallon ilman numeroa (normaalisti joko keltainen tai punainen). Pallon paino n. 255g.

3. Pallojen alkuasetelma
Ennen aloituslyöntiä pallot asetetaan kolmion (pyramidin) muotoon siten, että etumainen pallo on ylälinjan pisteellä (ks. kappale 1 (Pyramidin yleiset säännöt) - kuva 1). Jokaisen pallon tulee olla kiinni viereisessä pallossa. Pallot asetetaan kolmion muotoon käyttäen apuna “kolmiota” suoraan linjaan aloituspään pisteeseen nähden. Värillistä palloa käytetään aloituspallona. Aloitus suoritetaan boksin sisältä.

4. Aloituslyönti
Aloituslyönti suoritetaan boksin sisältä, ks. kappaleet 11 ja 12. (Pyramidin yleiset säännöt).

5. Pelin kulku
5.1. Pussitus voi tapahtua lyömällä kohdepallo pussiin tai lyömällä lyöntipallo kohdepallon kautta pussiin (”luikka”).
5.2. Pelaajan pussittaessa lyöntipallon, pelaaja poistaa pöydältä minkä tahansa pallon itselleen ja asettaa sen telineeseen. Tämän jälkeen pelaaja asettaa lyöntipallon mihin tahansa paikkaan pöydällä. Tästä “vapaasta käsipallosta” voi pussittaa vain kohdepallon.
5.2.1 Jos lyöntipallo menee pussiin vapaasta käsipallosta, tästä seuraa rangaistus (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä).
5.2.2 Jos lyöntipallo menee pussiin vapaasta käsipallosta ja samalla myös kohdepallo(t) on pudonnut pussiin, kohdepallo(t) palautuu kentälle (ks. kohta 22 Pyramidin yleisistä säännöistä) ja tästä seuraa myös rangaistus (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä).
5.3. Palloja ei tarvitse maalata. Oikein pussitettu pallo poistetaan pelistä.
5.4. Jokaisen lyönnin (paitsi aloituslyönnin) tulee tapahtua kappaleen 20. (Pyramidin yleiset säännöt) mukaisesti. Muussa tapauksessa rangaistus. (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä).

6. Pisteet
Jokainen oikein pussitettu pallo lasketaan pisteisiin pelaajan hyväksi. Jo tehtyjä pisteitä ei voi menettää. Virhetilanteessa vastustajan pisteet lisääntyvät yhdellä.

7. Virheen jälkeen
Virhetilanteessa vastustajalla on oikeus poistaa mikä tahansa pallo pöydältä ja jatkaa samasta tilanteesta, tai antaa vastustajan jatkaa, tai ottaa vapaa käsipallo ja jatkaa mistä tahansa paikkaa pöydältä. Tässä käsipallotilanteessa voi pussittaa vain kohdepallon.

8. Pallojen takaisin asettelu
Kaikki väärin lyödyt ja pöydältä pois hypänneet pallot asetetaan takaisin pöydälle (ks. kohta 24 Pyramidin yleisistä säännöistä).